Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

MICRO BBS I30BBS E-500 GSBBS U-4520 GSBBS U-4120 GSMIXER BBS EX-2000
SHURE PGXD14 / BETA98H

SHURE PGXD14 / BETA98H

PGXD14 / BETA98H
Liên hệ
SHURE PGXD14

SHURE PGXD14

PGXD14
Liên hệ
SHURE PGXD14 / PGA31

SHURE PGXD14 / PGA31

PGXD14 / PGA31
Liên hệ
SHURE PGXD14 / 85

SHURE PGXD14 / 85

PGXD14 / 85
Liên hệ
SHURE ULXD24D/KSM9

SHURE ULXD24D/KSM9

138.700.000 VND
SHURE ULXD24D/B87C

SHURE ULXD24D/B87C

97.000.000 VND
SHURE ULXD24D/B58

SHURE ULXD24D/B58

90.800.000 VND
SHURE ULXD24D/SM58

SHURE ULXD24D/SM58

88.280.000 VND
SHURE QLXD14 / SM35

SHURE QLXD14 / SM35

QLXD14 / SM35
Liên hệ
SHURE QLXD14 / 93

SHURE QLXD14 / 93

QLXD14 / 93
Liên hệ
SHURE QLXD14 / 85

SHURE QLXD14 / 85

QLXD14 / 85
Liên hệ
SHURE QLXD14 / 84

SHURE QLXD14 / 84

QLXD14 / 84
Liên hệ
SHURE BLX14R/B98

SHURE BLX14R/B98

BLX14R/B98
Liên hệ
SHURE BLX14/SM31

SHURE BLX14/SM31

BLX14/SM31
Liên hệ
SHURE BLX14R/W93

SHURE BLX14R/W93

Liên hệ
SHURE BLX14/CVL

SHURE BLX14/CVL

BLX14 / CVL
Liên hệ

  © 2023 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:    0191 550 8880     -     091 550 8880  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0915508880                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    091 550 8880     

 

            logo_pro_asia